LVI-Työelämäkumppani – uusi työelämälähtöinen konsepti oppilaitoksille

LVI-TU käynnisti vuoden 2023 alussa uudenlaisen yhteistyöverkoston ammatillisten oppilaitosten kanssa. Verkoston tavoitteena on parantaa talotekniikka-alan tutkintojen laadunvarmennusta, lisätä yritysyhteistyötä sekä kehittää toimintamalleja mm. työssäoppimisen suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Verkoston LVI-Työelämäkumppani-oppilaitokset sitoutuvat tiettyihin laatukriteereihin sekä kehittävät toimintamalleja ja käytänteitä. Paikalliset yritykset puolestaan voivat suunnitella työssäoppimispaikkoja ja -työmaatoimia helpommin, kun toimintamallit ovat etukäteen selvillä, ja he voivat luottaa oppilaitosten laatuun.

Työelämäyhteistyö käytännössä

Toiminnan keskiössä ovat paikalliset oppilaitokset ja yritykset: yhteistyön lähtökohtana ennakointiryhmä, jossa tuotetaan ennakointitietoa alakohtaisesta työvoiman tarpeesta. Tärkeänä osana verkoston toimintaa on myös kansallisiin määräyksiin ja tutkintovaatimuksiin vaikuttaminen sekä niiden tarpeenmukainen kehittäminen. Mukana olevat yritykset saavat vaikutusmahdollisuuden koulutuksen aloituspaikkoja ja sisältöjä koskeviin päätöksiin.

Verkostossa kehitetään erilaisia tukimateriaaleja laadukkaan työssäoppimisen ja arvioinnin toteuttamiseksi. Lisäksi tuotetaan ohjeita ja suosituksia, joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa toimintamalleja oppilaitosten kesken.

Tule mukaan verkoston toimintaan!

Osaavan työvoiman varmistaminen on meidän kaikkien etu. Toivommekin, että jäsenyrityksemme olisivat mukana paikallisen yhteistyön kehittämisessä ja järjestäisivät aikaa yhteiseen suunnitteluun. Jos paikallinen oppilaitos ei ole vielä ollut yhteydessä, asiaa voi edistää itse kysymällä, joko he ovat sitoutuneet tutkintojen laatuun?

Tutustu LVI-Työelämäkumppanuuteen tarkemmin!