Ratekon ekoulutukset puoleen hintaan

Jäsenemme saavat ePerehdytys-, eKosteus-, eKierrätys- ja eKestävyyskoulutukset puoleen hintaan.

ePerehdytys on helppokäyttöinen, itsenäisesti verkossa suoritettava koulutus yleisten työturvallisuusasioiden perehdytykseen. ePerehdytys tehdään ennen työmaalle tuloa. Kun jokainen työntekijä on tehnyt yleisperehdytyksen etukäteen, voidaan työmaalla keskittyä työmaakohtaiseen perehdytykseen ja syventyä työmaan erityispiirteisiin.

eKosteus on itsenäisesti verkossa suoritettava kosteudenhallinnan koulutus rakennusalan työntekijöille ja toimihenkilöille. eKosteus kokoaa yhteen kosteudenhallinnan perustiedot ja lisää tuottavuutta, parantaa laatua ja on tehokas tapa kasvattaa osaamista.

eKierrätys on verkkokoulutus rakennusjätteen kierrätyksestä työmailla. Koulutuksessa perehdytään rakennustyömaalla tyypillisesti syntyvään jätteeseen ja sen oikeaoppiseen lajitteluun. Siinä käydään läpi mm. nykyistä ja suunnitteilla olevaa lainsäädäntöä, erilaisia ohjauskeinoja ja mittareita, rakennusvaiheessa tehtäviä valintoja sekä keinoja, joilla vaikutetaan rakennuksen energiankäyttöön sen elinkaaren eri vaiheissa. Koulutus tarkastelee mahdollisuuksia ja keinoja päästöjen hillitsemiseksi.

eKestävyys on pikaperehdytys siihen, mitä kiertotalous ja vähähiilisyys tarkoittavat rakentamisessa. Verkkokoulutuksessa käydään läpi mm. nykyistä ja suunnitteilla olevaa lainsäädäntöä, erilaisia ohjauskeinoja ja mittareita, rakennusvaiheessa tehtäviä valintoja sekä keinoja, joilla vaikutetaan rakennuksen energiankäyttöön sen elinkaaren eri vaiheissa. Koulutus tarkastelee mahdollisuuksia ja keinoja päästöjen hillitsemiseksi.

Koulutukset tilataan suoraan Ratekon verkkokaupasta http://www.verkkokauppa.rateko.fi
Verkkokauppa laskee alennuksen automaattisesti jäsenille.