Suullisen sopimuksen sitovuus

Sopimuksia solmittaessa valitsee niin kutsuttu muotovapaus, jonka mukaan sopimus voidaan laatia osapuolten haluamalla tavalla. Sopimuksen voi siten lähtökohtaisesti tehdä niin suullisesti kuin kirjallisestikin. Tämä koskee myös työsopimusta. Suullinen sopimus saattaa aiheuttaa kuitenkin muotonsa vuoksi ongelmia.

Suullinen sopimus sitoo osapuolia samalla tavoin, kuin kirjallinenkin sopimus, jos se täyttää lain yleiset edellytykset. Näistä lain yleisistä edellytyksistä säädetään niin sanotussa oikeustoimilaissa.

Suullinen sopimus saattaa aiheuttaa kuitenkin muotonsa vuoksi ongelmia, koska sen sisällön todistelu myöhemmin on hankalaa. Sopimuksen osapuolet saattavat muistaa suullisen sopimuksen jälkikäteen eri tavalla, joko tahallaan tai tahattomasti. Suullisen sopimuksen alkuperäistä sisältöä on tällaisessa tilanteessa erittäin vaikea näyttää toteen ja ollaankin ”sana sanaa vastaan”-tilanteessa. Siitä syystä kirjallinen sopimus onkin vahva todiste sopimuksen sisällöstä. Kirjallisia sopimuksia on myös helpompi hallita, kuin suullisia sopimuksia.

LVI-TU suosittelee jäsenyrityksiään tekemään sopimuksensa aina kirjallisesti, ellei esimerkiksi kaupan arvo ole niin vähäinen, että halutaan valita suullinen sopimuksentekotapa.