Yhdenvertaisuuslain osittaisuudistus astui voimaan 1.6.2023

Vuonna 2015 voimaan tulleen yhdenvertaisuuslain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, ehkäistä syrjintää ja tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen ihmisen oikeusturvaa. Yhdenvertaisuuslain 1.6.2023 voimaan tulleella uudistuksella on vaikutuksia myös työnantajiin.

Lakimuutoksen myötä työnantajan velvoitetta edistää yhdenvertaisuutta on selkeytetty sen osalta, mitä työnantajan tulee ottaa huomioon arvioidessaan yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla. Arviointi tulee tehdä kaikki yhdenvertaisuuslaissa mainitut syrjintäperusteet huomioon ottaen. Lisäksi työpaikan yhdenvertaisuustilannetta tulee arvioida sekä työpaikalla että työhönotossa.

Vähintään 30 työntekijän työpaikoille pitää laatia yhdenvertaisuussuunnitelma. Uudistuksen myötä yhdenvertaisuussuunnitelman täytyy sisältää myös selvitys yhdenvertaisuuden arvioinnin johtopäätöksistä. Työnantaja siis ratkaisee ja kirjaa arvioinnin perusteella, mitä toimenpiteitä tarvitaan syrjinnän ehkäisemiseksi ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Suunnitelmaan olisi hyvä kirjata mahdollisimman havainnollisia toimenpiteitä, joilla yhdenvertaisuutta yrityksessä edistetään.

Työnantajilla on kahden vuoden siirtymäaika yhdenvertaisuussuunnitelmien osalta. Siten yhdenvertaisuussuunnitelma tulee päivittää uuden lain mukaisesti 31.5.2025 mennessä.

Uudistuksen yhteydessä yhdenvertaisuuslaki muutettiin myös siten, että lain noudattamista työelämässä valvoo työsuojeluviranomaisten lisäksi myös yhdenvertaisuusvaltuutettu. Molemmat näistä viranomaisista toimivat itsenäisesti ja voivat käyttää erikseen niille säädettyjä valvontakeinoja. Syrjintää työelämässä epäilevä voi olla yhteydessä kumpaan tahoon tahansa asian selvittämiseksi.